Usein kysytyt kysymykset

VECTRA® 3D paikallisvaleluliuos on johtavan ranskalaisen lääketehtaan Ceva Sante Animalen kehittämä innovatiivinen alkuperäislääke koiran ulkoloisten häätöön. Se sisältää ainutlaatuisen kolmen vaikuttavan aineen yhdistelmän, jonka ansiosta valmiste karkottaa ja tappaa punkit, hyttyset, pistokärpäset ja kirput jo ennen kuin ne ehtivät purra ja siten tartuttaa mahdollisia tauteja. VECTRA® 3D annostellaan koiran iholle ja se vaikuttaa ihon pinnalla ja turkissa ilman, että sen vaikuttavien aineiden pitää imeytyä koiran elimistöön. Kerta-annoksen vaikutus kestää neljän viikon ajan.

VECTRA® 3D sisältää patentoidun yhdistelmän kolmea vaikuttavaa ainetta, permetriiniä, dinotefuraania ja pyriproksifeeniä. Permetriini karkottaa ja tappaa sekä punkkeja että hyönteisiä. Dinotefuraani puolestaan vaikuttaa hyönteisiin tappavasti. Permetriinin ja dinotefuraanin synergistisen eli toisiaan vahvistavan yhteisvaikutuksen ansiosta VECTRA® 3D vaikuttaa erityisen tehokkaasti lentäviä, pistäviä hyönteisiä kuten hyttysiä, sääskiä ja pistokärpäsiä sekä kirppuja vastaan. Pyriproksifeeni estää kirpun munien ja nuoruusmuotojen kehityksen ja katkaisee siten kirppujen elinkierron.

Koiran iholle annosteltavan VECTRA® 3D paikallisvaleluliuoksen sisältämät vaikuttavat aineet leviävät muutamissa tunneissa koiran koko ihon alueelle ja karvapeitteeseen. VECTRA® 3D vaikuttaa punkkeihin ja hyönteisiin välittömästi niiden tullessa kosketuksiin käsitellyn koiran ihon tai karvapeitteen kanssa. Koiran ihon pinnalle ja karvapeitteeseen varastoituneet lääkeaineet vaikuttavat nopeasti punkkien ja hyönteisten hermojärjestelmään suoraan niiden raajoissa olevien vapaiden hermopäätteiden kautta saaden aikaan loisten halvaantumisen ja kuoleman. Nopeasti alkavan vaikutuksen ansiosta VECTRA® 3D karkottaa punkit ja hyönteiset jo ennen kuin ne ehtivät purra ja tartuttaa mahdollisia tauteja. Karkottavan vaikutuksen ansiosta koira ei myöskään kanna punkkeja mukanaan sisätiloihin, missä ne voivat tarttua edelleen ihmisiin.

Kerta-annos VECTRA® 3D paikallisvaluliuosta vaikuttaa neljän viikon ajan. Yhtäjaksoisen, kattavan suojan ylläpitämiseksi käsittely tulee toistaa säännöllisesti neljän viikon välein koko punkki-/hyönteiskauden ajan.

Punkit ovat verta imeviä niveljalkaisia hämähäkkieläimiä, jotka voivat toimia useiden koiralle ja ihmiselle vaarallisten tautien tartunnan lähteenä. Mahdolliset taudit tarttuvat punkin veriaterian välityksellä ja siksi tautien ennaltaehkäisyn kannalta on oleellista käyttää koiran suojaamiseen VECTRA® 3D paikallisvaluliuoksen kaltaista lääkevalmistetta, jolla on tehokas punkkeja karkottava ja niiden puremia estävä vaikutus. Nopeavaikutteisella, tehokkaasti karkottavalla valmisteella käsitelty koira ei myöskään kuljeta punkkeja turkissaan sisätiloihin, missä ne voivat puolestaan tarttua ihmisiin.

VECTRA® 3D on tarkoin tutkittu ja dokumentoitu alkuperäislääke. Se karkottaa ja tappaa punkit nopeasti jo ennen kuin ne ehtivät purra. Ainutlaatuisen vaikuttavien aineiden yhdistelmän ansiosta VECTRA® 3D tehoaa hyvin myös lentäviin, pistäviin hyönteisiin kuten hyttysiin, sääskiin ja pistokärpäsiin. Patentoidun, innovatiivisesti muotoillun pipetin ansiosta valmisteen annostelu käy kätevästi ja hellävaraisesti koiran iholle.

Punkkien välittämät sairaudet tarttuvat koiraan punkin veriaterian yhteydessä eli punkin imiessä koiran verta. Tabletteina annettavien lääkkeiden vaikutusmekanismista johtuen niiden sisältämät lääkeaineet imeytyvät ensin koiran verenkiertoon ja vaikuttavat punkkeihin vasta punkkien kiinnityttyä koiran ihoon ja alettua imemään koiran verta. Tästä vaikutusmekanismista johtuen tabletteina annettavilla punkkilääkkeillä ei ole karkottavaa ja puremia ehkäisevää vaikutusta. Nopeavaikutteinen VECTRA® 3D karkottaa ja tappaa punkit ennen kuin ne ehtivät purra ja tartuttaa mahdollisia tauteja. Välittömän karkotevaikutuksen ansiosta koirat eivät myöskään kuljeta punkkeja sisätiloihin, missä ne voivat tarttua ihmisiin. Lisäksi VECTRA® 3D karkottaa ja tappaa tehokkaasti myös hyttyset, sääsket ja pistokärpäset.

Kiinnittyneet punkit tulisi aina poistaa mahdollisimman pian. Mitä pidempään punkki on kiinnittyneenä, sitä suurempi riski on mahdollisten taudinaiheuttajien tarttumiseen punkista koiraan. Poista punkki käyttäen punkkipihtejä tai muuta soveltuvaa välinettä, älä purista punkkia.

VECTRA® 3D annostellaan koiranomistajien kanssa yhteistyössä kehitetyllä, patentoidulla pipetillä. Pipetin innovatiivisen muotoilun ansiosta lääkkeen annostelu onnistuu näppärästi ja siististi vaikka yhdellä kädellä ja samalla hellävaraisesti koiran iholle. Tavanomaisen pistemäisen spot on -menetelmän sijaan VECTRA® 3D suositellaan annosteltavaksi uudenlaisella line on -menetelmällä, jossa lääke levitetään yhtenäisenä liuosvanana koiran koko selän mitalle hännäntyvestä niskaan. Helppokäyttöisyyden lisäksi menetelmän etuna on valmisteen sisältämien vaikuttavien aineiden nopea jakautuminen koiran koko ihon alueelle ja karvapeitteeseen.

VECTRA® 3D paikallisvaluliuoksen vaikuttavat aineet kiinnittyvät ja varastoituvat koiran ihoon ja turkkiin. Koira voi uida normaalisti, mutta lääkeaineiden leviämisen ja kiinnittymisen kannalta on tärkeää, ettei koiraa kastella 48 tuntiin annostelun jälkeen. Lääkkeen valmistajan tekemissä tutkimuksissa uimisella tai shampoopesulla ei havaittu vaikutusta valmisteen tehoon. Valmisteen käytöstä on myös laaja käytännön kokemus useissa maissa, joissa koirien uiminen ja pääsy vesistöihin on tavanomaista (esimerkiksi Etelä-Euroopan maat ja USA). On kuitenkin syytä pitää mielessä, että valmisteen teho perustuu vaikuttavien aineiden varastoitumiseen ihon pinnalle ja turkkiin ja siksi usein toistuvaa shampoopesua tulee välttää.

VECTRA® 3D paikallisvaluliuoksen ympäristövaikutukset on selvitetty tarkoin. Sen sisältämillä vaikuttavilla aineilla on sellaisenaan haitallisia vaikutuksia vesieliöille. Haitallisilta ympäristövaikutuksilta voidaan kuitenkin välttyä noudattamalla 48 tunnin ”uintikieltoa” luonnonvesissä annostelun jälkeen.

VECTRA® 3D hoitaa tehokkaasti koiran kirpputartunnan. Valmisteen sisältämien vaikuttavien aineiden, permetriinin ja dinotefuraanin, yhteisvaikutuksen ansiosta se tappaa nopeasti koirassa olevat aikuiset kirput. VECTRA® 3D sisältää lisäksi pyriproksifeenia, joka estää kirpun munien ja varhaismuotojen kehittymisen aikuisiksi kirpuksi katkaisten siten kirppujen elinkierron.

VECTRA® 3D paikallisvaleluliuoksen turvallisuus on selvitetty tarkoin ja sitä voidaan käyttää kaiken rotuisille yli seitsemän viikon ikäisille ja yli 1,5 kg painoisille koirille. Pentukoiria lääkittäessä pitää muistaa ottaa huomioon niiden painon lisääntyminen kasvun seurauksena ja käyttää vastaavasti oikeaa pipettikokoa aliannostuksen välttämiseksi.

VECTRA® 3D paikallisvaleluliuoksen suurin pakkauskoko on tarkoitettu yli 40 kg painoisille koirille.
Tämän pakkauskoon sisältämien vaikuttavien aineiden määrät on valittu siten, että ne riittävät kaikkien yli 40 kg painoisten koirien käsittelyyn.

VECTRA® 3D saattaa värjätä tekstiilejä ja huonekaluja. Siksi on suositeltavaa, ettei koira ole kosketuksissa huonekaluihin tai muihin kodin tekstiileihin, ennen kuin iholle annosteltu lääke on kokonaan kuivunut. Valmisteen kuivuminen kestää noin neljä tuntia. Tämän jälkeen valmiste ei värjää tekstiilejä.

VECTRA® 3D paikallisvaleluliuoksen turvallisuus on selvitetty tarkoin. Suun kautta otettu korkeinta suositusannosta vastaava määrä lääkettä (koko pipetin sisältö) saattaa aiheuttaa ainoastaan itsestään ohimenevää kuolaamista, oksentelua ja ripulia. Lääkkeen täyden tehon ja vaikutuksen keston varmistamiseksi on kuitenkin tärkeää, ettei koira itse tai toiset koirat pääse nuolemaan iholle annosteltua lääkettä ennen kuin se on täysin kuivunut.

VECTRA® 3D paikallisvaluliuoksella ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia suun kautta annettavien punkkilääkkeiden tai muiden lääkkeiden kanssa. Siksi valmisteiden yhteiskäytölle ei ole estettä.

Kaikkien lääkkeiden tavoin myös VECTRA® 3D saattaa aiheuttaa koiralle haittavaikutuksia, mutta ne ovat kuitenkin harvinaisia. Yleisimmin esiintyviä haittavaikutuksia kuten itsestään ohimenevää antokohdan punoitusta ja kutinaa on raportoitu vähemmän kuin yhdellä tuhannesta VECTRA® 3D paikallisvaleluliuoksella käsitellyllä koiralla.

VECTRA® 3D paikallisvaluliuosta ei saa käyttää kissalle. Valmisteen sisältämä permetriini ei sovi kissoille ja se voi aiheuttaa niille kuolemaan johtavan myrkytyksen. Permetriinin myrkyllisyyden takia on myös tärkeää pitää kissat erillään VECTRA® 3D paikallisvaleluliuoksella käsitellyistä koirista, kunnes koiran iholle annosteltu lääke on kokonaan kuivunut. Lääkkeen kuivuminen kestää noin neljä tuntia. Turvallisuussyistä on suositeltavaa käsitellä koirat illalla ja pitää kissat erillään käsitellyistä koirista yön ajan.